O Kancelarii Adwokackiej...

Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas jest prowadzona nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2002 r.

Adwokat Jarosław Wyrwas jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończył w 1997 r., a otworzenie Kancelarii Adwokackiej poprzedził zdobyciem praktyki zawodowej, początkowo w ramach aplikacji sądowej, a następnie aplikacji adwokackiej, którą ukończył z wyróżnieniem.

Od samego początku Kancelaria Adwokacka zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, świadcząc taką pomoc prawną stale i jednocześnie od kilku do kilkunastu podmiotom. W ramach takiej obsługi prawnej Kancelaria Adwokacka zajęła się na obsługą banków i instytucji finansowych, co czyni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Świadcząc pomoc prawną przedsiębiorcom – oferującym swoje usługi lub produkty w wielu branżach – adwokat Jarosław Wyrwas pozyskał doświadczenie w całym szeregu spraw o charakterze gospodarczym, w tym w zakresie prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego, prawa konsumenckiego, prawa zamówień publicznych (w tym w związku z obsługą jednostek finansów publicznych), prawa własności przemysłowej, prawa karnego. Kancelaria reprezentuje przy tym przedsiębiorców nie tylko na podstawie umów o stałą obsługę prawną, ale również w indywidualnych sprawach.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej – w tym w sporach takich osób z przedsiębiorcami.

W związku z wieloletnią obsługą Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji jednego z banków Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem należności (oferując w danym zakresie pomoc prawną zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom). W danym zakresie Kancelaria współpracuje z Kancelariami Komorniczymi.

Kancelaria Adwokacka w związku z obsługą prawną jednego z towarzystw ubezpieczeniowych pozyskała bogatą praktykę w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie (w szczególności w związku ze skutkami wypadków komunikacyjnych ). Kancelaria współpracuje w danym zakresie z biegłym specjalistą z zakresu rekonstrukcji zdarzeń i wyceny pojazdów.

Od początku swojej pracy zawodowej adwokat Jarosław Wyrwas zaangażowany jest w pracę samorządu adwokackiego – będąc aktualnie trzecią kadencję członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Od 2013 r. adwokat Jarosław Wyrwas sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

wyrwas.jarek@gmail.com
603-097-646
Łódź, al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź