header

Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2002 r. Od tego czasu nieprzerwanie świadczy pomoc prawną swoim klientom, koncentrując się w szczególności na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, jak i na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.

Sprawy w jakich Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas świadczy pomoc prawną:

prawoCywilnePrawo cywilne (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych)

Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas zajmuje się sprawami cywilnymi. W danym zakresie w związku ze zdobytym doświadczeniem związanym z obsługą prawną jednego z zakładów ubezpieczeń Kancelaria oferuje między innymi pomoc prawną w zakresie uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień w związku z następstwami wypadków komunikacyjnych. Kancelaria współpracuje z biegłym specjalistą z zakresu rekonstrukcji zdarzeń i wyceny pojazdów. Aby dowiedzieć się więcej czytaj „Obszar praktyki”.

 

 

 


prawoCywilnePrawo gospodarcze (prawo handlowe)

Od początku swojego funkcjonowania Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas zajmowała się (i zajmuje nadal) sprawami gospodarczymi, oferując w szczególnościs swoim klientom kompleksową obsługę prawną w ramach zawartych umów o stałej współpracy. Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie prawa handlowego, w tym w sprawach związanych zarówno z tworzeniem, jak i likwidacją spółek prawa handlowego. Kancelaria specjalizuje się nadto w sprawach z zakresu zamówień publicznych i z zakresu prawa konsumenckiego. Aby dowiedzieć się więcej czytaj „Obszar praktyki”.

 

 


prawoCywilnePrawo bankowe

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem bankowym. Duże doświadczenie w danym zakresie zostało pozyskane w związku z wieloletnią obsługą banków oraz instytucji finansowych. Kancelaria do dnia dzisiejszego obsługuje jeden z banków. Świadczy pomoc prawną również klientom będącym w sporze z bankami. Aby dowiedzieć się więcej czytaj „Obszar praktyki”.

 

 

 


prawoCywilneWindykacja należności - reprezentacja stron wierzyciela / dłużnika

Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas zdobyła duże doświadczenie w sprawach związanych z windykacją należności, w szczególności w związku z wieloletnią obsługą Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji jednego z banków. Kancelaria świadczy w danym zakresie pomoc prawną zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom (tym ostatnim w szczególności w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, negocjowania porozumień z wierzycielami). Kancelaria współpracuje z Kancelariami Komorniczymi. Aby dowiedzieć się więcej czytaj „Obszar praktyki”.

 

 

 


prawoCywilnePrawo karne gospodarcze

Pomoc prawna w sprawach karnych, w szczególności o charakterze gospodarczym (przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu ) wpisujesię w specjalizację Kancelarii Adwokackiej Jarosław Wyrwas, jako zajmującej się sprawami gospodarczymi. Związana jest również z przygotowaniem do prowadzenia takich spraw – adwokat Jarosław Wyrwas zdał egzamin magisterski w Katedrze Prawa Karnego na Kierunku Prawo Karne Gospodarcze. Aby dowiedzieć się więcej czytaj „Obszar praktyki”.

 


 

KONTAKT Z KANCELARIĄ

 

wyrwas.jarek@gmail.com
603-097-646
Łódź, al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź